Alguns criteris a l’hora de donar-la

Els experts recomanen establir una paga periòdica que no estigui directament vinculada a la realització de tasques domèstiques o als resultats acadèmics.

Cal deixar fora de la paga les despeses bàsiques com la roba essencial o el material escolar.

És important orientar els fills perquè facin un bon ús de la paga i aprenguin a prioritzar les despeses més necessàries.

Cal ajustar l’import a l’edat i a la situació econòmica de la família per no estirar més el braç que la màniga. Sobretot els adolescents han de ser prou conscients de la situació econòmica que hi ha a casa.

Es recomana una quantitat una mica per sobre de les despeses corrents perquè l’infant tingui marge per estalviar.

S’han d’evitar quantitats desmesurades, tot i que la família s’ho pugui permetre, perquè aprenguin a administrar-se.

Es poden avançar diners només quan el fill ha demostrat que té sentit de la responsabilitat.