Criatures 09/01/2016

Fill, mira com et parlo

Investigadors de la UPF i la UB creen una web per ajudar pares i educadors a potenciar el llenguatge dels nadons 

Paloma Arenós
7 min
Fill, mira com et parlo

¿És possible tenir una comunicació plena entre adult i nadó en el seu primer any de vida? Un equip d’investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i de la Universitat de Barcelona (UB), amb la col·laboració de la Universitat de Sheffield (Anglaterra), han creat la web Abansprimeresparaules.upf.edu per resoldre aquests dubtes i aconsellar pares i educadors infantils. L’eina exposa els coneixements científics més recents en aquest àmbit i proposa maneres d’interactuar basades a observar i respondre als interessos dels infants per reforçar-ne l’aprenentatge del llenguatge i estimular-ne la comunicació durant l’etapa prelingüística.

Els investigadors, dirigits per Pilar Prieto, del Grup d’Estudis de Prosòdia del departament de traducció i ciències del llenguatge de la UPF, i Laura Bosch, del Grup d’Atenció, Percepció i Adquisició del Llenguatge del departament de psicologia bàsica de la UB, han detectat com es poden “potenciar les habilitats dels nadons i quins són i quan apareixen els precursors del llenguatge: la percepció del ritme i l’entonació d’una llengua, els primers sons que emet, l’inici del balboteig o el gest d’assenyalar”, entre d’altres. Aquest portal pioner -publicat en català, castellà i anglès- ofereix informació pràctica i exemples d’interacció per fomentar el desenvolupament de la seva parla a partir d’aquests precursors de manera natural.

Una de les conclusions a les quals s’ha arribat és que durant un estímul nou l’infant es fixa en la reacció de l’adult. D’aquesta manera, “els gestos de l’adult faciliten l’aprenentatge de l’infant”, subratllen Prieto i Bosch. Prieto es mostra preocupada pel fet que “actualment estem bombardejant els nens” i aconsella que el que és necessari és “respondre als seus interessos”.

MATERIAL DIDÀCTIC

MATERIAL DIDÀCTICA la pàgina s’hi pot trobar material didàctic i divulgatiu per ajudar a fer millor l’aprenentatge dels infants, ja que s’hi recullen una sèrie de pautes estudiades científicament i que demostren la correlació entre els gestos i la parla i les habilitats de llenguatge als 18 mesos.

D’altra banda, també es poden detectar, indirectament, perfils de risc sobre els quals convindria dur a terme accions preventives i consultar especialistes. La iniciativa forma part d’un projecte de recerca del programa RecerCaixa en què els investigadors demostren com les estratègies comunicatives que mostren els infants en aquesta etapa, com ara la integració entre les vocalitzacions i el gest d’assenyalar, són rellevants per al seu desenvolupament lingüístic i social futur. El director de l’àrea de recerca i coneixement de la Fundació Bancària La Caixa, Jordi Portabella, remarca la importància d’estudiar els nadons “per saber com desenvoluparan el coneixement”.

EL QUE INTERESSA AL NADÓ

EL QUE INTERESSA AL NADÓEls infants aprenen a parlar mentre interaccionen amb els seus cuidadors. Des de ben petits els nadons presten atenció als seus pares quan els parlen sobre les coses que estan mirant o en les quals participen, per intentar aprendre paraules. Els investigadors en posen un exemple: “Si un nen petit està mirant la rentadora i el seu pare diu «rentadora» mentre la mira, és bastant probable que comenci a aprendre aquesta paraula. Però si mentre el nen mira la rentadora el seu pare està preparant el menjar i parla sobre això, és menys probable que aprengui les paraules sobre el menjar, ja que no l’està mirant”. Per tant, com més parlin els pares sobre les coses que han captat l’atenció del nen, més gran serà el seu vocabulari. A la web exposen: “Observem que l’infant s’ha interessat per alguna cosa si la mira, hi juga o la toca. Algunes vegades pot ser que també l’assenyali o intenti mostrar-la o donar-la a algun adult”. “Parlar sobre el que ha captat el seu interès -segueixen la web-és una forma adequada d’ajudar-los a aprendre a parlar”.

SOBRE EL LLENGUATGE

SOBRE EL LLENGUATGESe sap que durant aquesta etapa prelingüística els infants són capaços de reconèixer els patrons prosòdics de la llengua (accent, ritme i entonació), diferenciar sons i entendre el significat d’algunes paraules, i que desenvolupen estratègies de comunicació i d’interacció amb l’adult que actuen com a precursores del llenguatge. Però és un tema sobre el qual encara hi ha molta recerca a fer i que requereix un abordatge especial. Per als pares que observen el desenvolupament del seu fill és fàcil descobrir-ne els progressos en l’àmbit motor, però sovint resulta més difícil apreciar-ne els guanys en les conductes precursores del llenguatge i la comunicació.

Per tant, l’objectiu del projecte Els precursors del llenguatge és doble: d’una banda, aprofitar les TIC per posar a l’abast de pares i educadors els coneixements més recents sobre quins són els precursors del llenguatge i sensibilitzar-los de la importància de potenciar-los, i de l’altra, estudiar aquests precursors des d’una perspectiva multidisciplinària i avaluar l’efecte de les respostes dels adults en el seu desenvolupament. Els autors han dut a terme dos estudis científics. Un revela que els nadons de “9 mesos poden reconèixer el gest d’assenyalar amb l’entonació de les paraules”. I l’altre demostra que “els nadons de 12 mesos que desenvolupen l’habilitat d’atreure l’atenció dels adults fent servir dues modalitats comunicatives, les vocalitzacions i el gest d’assenyalar, mostren millors habilitats en el desenvolupament del vocabulari i dels inicis de la gramàtica als 18 mesos”.

PER A PARES I EDUCADORS. CONSELLS BÀSICS

Parar atenció als interessos del nen. És important esperar el moment en què l’infant expressa una preferència per potenciar-la i comentar amb gestos o paraules el que li interessa en aquell moment.

Mirar el nen cara a cara. Els infants solen iniciar en aquests moments respostes emotives, expressades en alguns sons i amb gestos. Això afavoreix el desenvolupament de les primeres interaccions comunicatives. Així es poden conèixer els seus interessos i establir més afecte.

Parlar de manera variada i expressiva. Si el nen està jugant amb un cotxe, per exemple, és important parlar d’aquesta joguina de manera animada i reiterativa.

Parlar sobre l’aquí i l’ara, així com del present i el futur immediat.

Respondre al gest d’assenyalar de l’infant: és el moment idoni per conèixer els seus interessos. Per endevinar què li interessa, podeu agafar l’objecte que assenyala i esperar la seva reacció.

UNA WEB EVOLUTIVA. SEGUIMENT MES A MES

Per potenciar les habilitats del llenguatge del nadó, la web s’estructura en diversos apartats que mostren, de manera evolutiva i mes rere mes, com es desenvolupa la comunicació i els inicis de l’aprenentatge del llenguatge en els nens dels 0 als 12 mesos. Així mateix, detalla quins són i quan apareixen els precursors del llenguatge: la percepció del ritme i de l’entonació d’una llengua, els primers sons que emeten, l’inici del balboteig, el seguiment amb la mirada, el gest d’assenyalar, etc. En cada cas s’ofereix informació pràctica i uns exemples d’interacció per fomentar-ne el desenvolupament de manera natural per mitjà de material audiovisual. L’eina recull també els consells d’un grup d’experts internacionals com Danielle Matthews (Universitat de Sheffield), Sandra Trehub (Universitat de Toronto), Thierry Nazzi (Universitat de París V - Universitat René Descartes) i Ulf Lizkowski (Universitat d’Hamburg). Hi expliquen per què és beneficiós cantar als nens i com es desenvolupa la percepció de la parla en els infants. També hi ha un apartat per resoldre dubtes freqüents, com l’aprenentatge dels infants multilingües, o si el fet de mirar vídeos en anglès pot facilitar l’aprenentatge d’una llengua estrangera.

stats