4 bons motius

Activar àmbit cognitiu

La pràctica de l'esport implica incentivar una sèrie de processos mentals. La memòria, l'atenció, la concentració es treballen també quan es fa activitat física. Per això és important que les criatures sàpiguen per què es fa el que es fa practicant aquell esport.

Incentivar la motricitat

L'esport també ajuda a descarregar les tensions acumulades. Relaxa, i al mateix temps millora la força i la resistència. També incrementa la capacitat cardiovascular, i prevé l'obesitat.

Treballar l'afectivitat

L'esport millora l'equilibri emocional, l'autoestima, la confiança en un mateix, en l'autoconcepte que es té. També disminueix l'ansietat i regula l'estrès.

Incrementar sociabilitat

Els esports faciliten la comunicació entre els companys. Aprenen que cal respectar unes normes i les diferències entre els uns i els altres. I s'aprèn a acceptar que es pot guanyar o perdre.