Una bona organització

La clau de l'èxit

.- Que tinguin temps per jugar i que la supervisió dels cuidadors no sigui una planificació contínua.

.- Que les activitats estiguin orientades a moure's, interaccionar amb altres nens i aprendre, i no a aconseguir resultats i competir perquè sí.

.- Que les activitats siguin apropiades per a l'edat, que el nen vulgui anar-hi i que no suposin una sobrecàrrega en la seva agenda escolar.

.- Que en arribar a casa l'infant tingui temps per descansar. Encara que impliqui no fer res o, fins i tot, avorrir-se, una activitat molt necessària.

.- Els nens més grans poden gaudir en fer activitats diferents de les dels germans petits. La tria dependrà dels gustos i la personalitat del nen.

.- La criatura ha de gaudir de les extraescolars, no es poden convertir en una obligació més del dia a dia.