Criatures 11/12/2017

Nens amb Altes Capacitats

Montserrat Pinillos
6 min
Nens altes capacitats

Sant CugatEls nens d'Altes Capacitats són un grup heterogeni de persones. Cada un té les seves peculiaritats derivades de la seva personalitat i motxilla d'experiències però que comparteixen alguns trets comuns; com el gran potencial intel·lectual i una capacitat destacable per produir idees noves i originals.

En els primers mesos de vida, poden ser nadons molt demandants, hàbils, "desperts", capaços de dir la primera paraula amb intenció als sis mesos de vida. Són grans comunicadors, transmeten les seves idees de forma elaborada, utilitzant el llenguatge de manera eficaç.

Poden ser nens hipersensibles, amb baixa tolerància a la frustració, acte exigents, empàtics i amb gran sentit de la justícia. Ja des de molt petits, solen preguntar-se sobre temes existencials, com la mort.

Mostren una gran capacitat i disposició per a l'aprenentatge. Són molt curiosos, pregunten constantment, són capaços de qüestionar-se coses inusuals i fer deduccions complexes. Són nens que tenen una gran capacitat en la resolució de problemes.

Són nens que necessiten aportar novetat i complexitat a les seves activitats per mantenir-se motivats, tasques que fan de forma perfeccionista i persistent, sempre que siguin objecte del seu interès.

Els nens i nenes d'Altes Capacitats viuen i necessiten viure l'educació com un repte però, en algunes ocasions això no passa i ens podem trobar que, si el nen no ha estat identificat a temps, es pugui confondre amb un nen molest, disruptiu i fins i tot problemàtic.

En la societat hi ha unes creences i mites totalment equivocats sobre com són els alumnes més dotats. Els estereotips estan tan arrelats que són difícils de trencar ja que formen part de la pensada popular i dificulten la detecció d'aquests nens en l'àmbit escolar.

Segons la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), els alumnes d'Altes Capacitats són alumnes amb necessitats educatives especials però en la majoria dels casos, no són tractats com a tals. La creença que els alumnes avançats no necessiten cap intervenció dista molt de la realitat i afecta negativament la vida acadèmica i personal de l'alumne.

A les aules hi ha un elevat percentatge de nens que no estan detectant, per això treballem dia a dia perquè això canviï, difonent informació a través de xerrades i tallers per a famílies i centres educatius, de manera que ens permeti sensibilitzar pares i mestres, i trencar amb totes aquestes creences, aprenent sobre la realitat d'aquests nens i nenes.

En aquesta primera entrada ens agradaria fer una reflexó sobre els mites i els estereotips que envolten, desde fa molt de temps, el tema de les Altes Capacitats.

A la societat hi ha unes creences i mites totalment equivocats sobre com son els alumnes més dotats. Els estereotips estan tan arrelats que son difícils de trencar ja que formen part del pensament popular i dificulten la detecció d’aquests nens dins l’àmbit escolar.

Segons la llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació (LOE), els alumnes d’Altes Capacitats son alumnes amb necessitats educatives especials però a la majoria dels casos, no son tractats com a tals. La creença de que els alumnes avançats no necessiten cap intervenció dista molt de la realitat i afecta negativament la vida acadèmica i personal de l’alumne.

A les aules existeix un elevat percentatge de nens que no s’estan detectant, per això al nostre Centre de Psicologia, de Sant Cugat, treballem dia a dia perquè això canviï, difonent informació a través de xerrades i tallers per famílies i centres educatius, de forma que ens permeti sensibilitzar a pares i mestres, i trencar amb totes aquestes creences, aprenent sobre la realitat d’aquests nens i nenes.

Mites i Creences, facilitem-ne la identificació

Mites i Creences, facilitem-ne la identificacióM'agradaria fer quatre pinzellades sobre les creences més esteses, sobre com són aquests nens i nenes perquè és important que la societat sàpiga que darrere d'aquests estereotips hi ha unes persones que els estan patint. Hi ha nens invisibles, nens i nenes que veuen poc i malament cobertes les seves necessitats, en la majoria dels casos perquè no ens adonem que són a les nostres aules. Aquests nens i nenes tenen unes necessitats educatives derivades de les seves capacitats i, com altres necessitats, han de ser considerades i ateses.

Perquè a la fi, si no donem resposta a les demandes educatives i emocionals d'un nen, ho estarem portant a la desmotivació, l'apatia i la infelicitat.

Mite 1: La gent es pensa que son nens poc sociables, amb un aire estrany, poc adaptats al entorn.

Però la realitat és que son un grup molt heterogeni i que, igual que els altres nens i nenes, la seva personalitat i vivències marcarà les diferències interpersonals.

Mite 2: Son nens i nenes emocionalment inestables.

Quan parlem de nens/es amb altes capacitats, no podem deixar de considerar la seva gran sensibilitat. Son nens que perceben i viuen de forma molt intensa el món que els envolta i, en el seu entorn escolar es tornen especialment vulnerables.

Mite 3: Són nens que ho fan tot bé, son perfectes.

Potser son nens/es brillants en algun aspecte però la majoria destaquen en una o dues àrees, tenint una evolució normal o inclús per sota en les altres àrees. Son persones i com a tals, tenen les seves carències.

Mite 4: Tenen recursos per tot, no necessiten ajuda.

Però la realitat és que necessiten recolzament, guia i ajuda com la resta de nens/es. Ells també poden tenir dificultats per estudiar i en moltes ocasions presenten fracàs escolar per una baixa motivació.

Mite 5: S’avorreixen sempre i tenen problemes a l’escola.

Es poden avorrir com qualsevol nen/a de la seva edat, però sobretot si els objectius no es corresponen amb les seves capacitats i interessos. Poden patir retraïment i conductes disruptives com qualsevol altre alumne.

Mite 6: Treuen molt bones notes i sempre els motiva poder destacar.

Com a qualsevol persona, als nens i nenes amb altes capacitats els agrada destacar quan la tasca els resulta interessant i estan motivades cap a ella però, no és cap garantia d’èxit. El que té altes capacitats però no s’esforça, no és constant ni perseverant, el més probable és que fracassi en allò que vulgui desenvolupar.

Mite 7: les seves capacitats son innates, estàtiques i fixes.

Les habilitats i capacitats de tots els humans son entrenables i es poden desenvolupar. Tots naixem amb unes habilitats innates que si no es treballen, podem arribar a perdre.

Mite 8: Una persona amb un CI de 130 és superdotat

Actualment aquest no és un criteri vàlid per establir un diagnòstic de superdotació. Les corrents teòriques actuals ens porten a un model més integrador de la persona. Per poder establir un diagnòstic haurem de avaluar altres aspectes com la personalitat, el desenvolupament que ha tingut fins al moment de l’avaluació, la creativitat, l’estat emocional i motivacional i, també haurem de tenir en compta l’esfera familiar i social.

Classificació de les Altes Capacitats

El terme Altes Capacitats engloba diferents conceptes que cal diferenciar. La precocitat intel·lectual, el Talent o la Superdotació són termes inclosos dins d'aquest conjunt però no són el mateix, per aquest motiu, és molt important que professionals especialitzats realitzin una avaluació de les capacitats cognitives, la personalitat, avaluïn la creativitat i valorin la història evolutiva de l'infant juntament amb el seu entorn social i familiar.

La Precocitat intel·lectual fa referència a un procés evolutiu més ràpid; els nens precoços són aquells que aprenen abans a parlar, saben els números i les lletres, llegeixen abans que els seus companys de classe ... són nens més avançats. La precocitat intel·lectual pot ser precursora de superdotació o talent però, no tots els nens precoços acaben sent superdotats o talentosos, és per això que és molt important fer un bon seguiment de la seva evolució des de petits.

La superdotació, està relacionada amb una habilitat intel·lectual superior en totes les esferes cognitives que va acompanyada d'una gran creativitat i d'un conjunt de característiques personals i socials, que influeixen directament en el desenvolupament de la superdotació.

Finalment, els nens amb talent o talentosos, són aquells que tenen una habilitat superior en un o diversos domini cognitius, poden tenir un rendiment normal o fins i tot sota, en les altres esferes cognitives. El Talent simple, fa referència a el domini d'una habilitat cognitiva com pot ser un talent matemàtic, verbal, artístic ... mentre que un Talent complex, és aquell que té una habilitat superior en un conjunt de dominis cognitius, com ara un talent acadèmic (habilitats verbals, lògiques i memorístiques) o un talent artístic-figuratiu (marcada aptitud espacial, figurativa, perceptiva i creativa).

Entre tots podem donar veu a les Altes Capacitats i contribuir a Desenvolupar el Talent

stats