Criatures 04/06/2020

Guarda i Custòdia. El peritatge psicològic

Maria Cotán
2 min

Sant CugatUn elevat percentatge dels casos que es duen a terme en l'àmbit de família fan referència a temes de guarda i custòdia , aquest tipus de peticions està en augment actualment.

Quan ens trobem en una separació conjugal i hi ha menors, es converteix en un procés una mica més complex ja que s'ha de decidir amb qui conviuran els menor i en quina mesura. En cas que la mediació familiar no doni resultat - recurs no judicial per arribar a un acord - llavors és quan cal recórrer a l'informe pericial psicològic.

Es tracta d'un instrument que ajuda en processos per a que els òrgans judicials puguin prendre decisions. Aquest informe poden proposar-lo les parts o el mateix jutge, però, acostumen a ser els advocats de les parts que recomanen aquest instrument.

La nostra

La nostra finalitat com a professionals és avaluar el nucli familiar atenent certs aspectes.

En els pares:

Circumstàncies i història personal

Conflicte parental

Motivació i pla de parentalitat

Interferències parentals com ara sobrecàrregues, conflictes d'invalidació i de lleialtats, pràctiques alienadores i parentificació

Capacitats parentals i estils educatius

Identificar les necessitats dels nens en període evolutiu

Diferenciar les pròpies dels fills

Cobrir necessitats bàsiques

Capacitat de resolució de problemes

Capacitat d'educar (valors, pautes ...)

Estimular intel·lectualment (escolta activa, acceptació de responsabilitat, capacitat de reflexió...)

Garantir el procés de socialització

Capacitat de nodrir emocionalment (protecció, seguretat, assertivitat, transmissió d’afecte ...)

Capacitat d’empatitzar

Avaluar si existeix patologia en algun progenitor i si interfereix en les seves capacitats parentals

Coneixement del menor i del seu estat d'ànim

Avaluació de la relació paterno i materno-filial

En els menors:

Avaluar àrees d’atenció, concentració, comunicació i llenguatge

Adaptació social i escolar

Conflictivitat associada als intercanvis

Imatge de competència parental preservada: Llistat de competència parental

Implicació percebuda

Llistat de preferència parental

Autoconcepte i autoestima, seguretat/inseguretat i necessitat de suport

Comprensió/incomprensió percebuda

Interferències parentals

Valoració de l'estat psicoevolutiu

Percepció del conflicte parental

Estudi de les relacions filio-parentals, vincle afectiu i tipus d'afecció

La manera en què obtenim tota aquesta informació principalment és mitjançant l'entrevista semi-estructurada amb els progenitors i d' una exploració al menor i també d'una entrevista (depenent l'edat). No obstant això per poder donar suport i reforçar aquesta informació també comptem amb proves tant per als pares com per al menor, d'aquesta manera tindrem una visió molt més complerta que ajudarà a comprendre el context i respondre adequada i objectivament a la petició que finalment ratificarem en vista oral i així el jutge podrà determinar una resolució amb més coneixement.

stats