Criatures 04/06/2020

Detecció precoç en Altes Capacitats

Montserrat Pinillos
2 min

Sant CugatEl terme Altes Capacitats engloba un conjunt de perfils diferents de persones considerades més en una o vàries àrees. Aquestes habilitats superiors a la mitjana, les podríem trobar a nivell intel·lectual, musical, esportiu i/o social. Així una persona d’Altes Capacitats pot ser una persona superdotada o bé una persona amb un o diversos talents.

Què vull dir amb això? Doncs que una persona precoç és aquella que aconsegueix les fites evolutives abans que el seu grup d’iguals; pot caminar, parlar, llegir...abans. Pot realitzar raonaments més elaborats del esperat o pot mostrar interessos i preocupacions, si més no, curiosos i inusuals. Així, per exemple, una nena que mostri facilita i interès per l’aprenentatge de les lletres i, amb un suport mínim o inclús de forma autònoma, aconsegueixi llegir entre els 3 o 4 anys, el podríem considerar precoç. O potser un nen que des de que la seva motricitat fina li permet d’utilitzar el llapis, mostra una destresa destacable en els seus dibuixos i expressions artístiques o potser tenim un petit que té una especial sensibilitat musical i des de els 3 anys toca un o diversos instruments... fixem-nos en aquell nen especialment capaç amb la pilota... tots ells podrien ser nens considerats precoços, en diferents àrees, tal i com assenyalàvem al principi del post.

Avui m’agradaria centrar-me en aquests nens, els que des de ben petits mostren habilitats sorprenents i una especial facilitat a l’hora d’aprendre. Aquests son nens que necessiten una especial atenció, necessiten ser identificats perquè la no atenció a les seves necessitats especials, podria ser fatal en el seu desenvolupament. Jo, com d’altres especialistes en aquest àmbit, considero que és important posar atenció a les senyals que ens portarien a pensar en una possible precocitat per tal de detectar i identificar les seves potencialitats. No es tracta d’etiquetar, és l’últim que voldria. Es tracta de conèixer les habilitats i capacitats latents en l’infant per tal de traçar un pla d’acompanyament, educatiu, emocional i personal. Els nens precoços, igual que els altres nens i nenes considerats d’Altes Capacitats, tenen diferents necessitats educatives i personals al llarg del seu desenvolupament i és just està atent a aquestes, per tal d’anar donant la resposta més ajustada en cada moment.

No us heu trobat mai un nen o una nena que esdevingués motivat els primers dies de curs i, a mida que aquest ha anat avançant, el grau de motivació i d’implicació amb el seu aprenentatge han anat disminuint, podent arribar a crear una actitud completament negativa cap a l’escola? No heu tingut mai algun nen o nena desconnectat de l’aula, immers en el seu món interior, amb aparença d’innatent però que al fer-li una pregunta us demostra que ho ha entès tot? Un nen especialment xerraire i distractor dels companys, però que a l’hora és ràpid i eficient en les seves tasques? Potser ens hauríem de plantejar quin és el nostre paper amb aquests nen/es i què fem per ajudar-los a gaudir dels seus aprenentatges.

La detecció precoç és indispensable en qualsevol cas de sospita de necessitats educatives especials, sigui pel motiu que sigui. I la nostra responsabilitat com a pares, mares, docents i/O especialistes en contacte amb aquests nanos, és la d'ajudar-los a créixer amb una mà amiga acompanyant-los.

stats