Excepcionalment normal

Excepcionalment normal

Donem veu a les Altes Capacitats, desenvolupem el Talent

0

Necessitats educatives dels alumnes amb Altes Capacitats

Actualment ens guiem pel model dels Tres Anells de Renzulli en la detecció/ identificació dels alumnes superdotats. Aquest model teòric desenvolupat per Joseph Renzulli ens assenyala que un sol factor com és el CI no és suficient per explicar una Alta Capacitat i que s’han de tenir en compte la motivació i compromís amb la tasca i l’habilitat creativa, a més d’una intel·ligència superior. Altres aspectes que trobem en un alumne amb Alta Capacitat son la gran curiositat i ganes d’aprendre, l’elevada intensitat emocional i la gran habilitat memorística i d’observació, entre d’altres...
0

Dificultats d'aprenentatge

Ha acabat el Nadal i tots tornem a les nostres rutines. Feina i escola son fonts de satisfacció personal però en algunes ocasions, també son generadors d'estrès i malestar personal i familiar. Encetem trimestre i les noves propostes acadèmiques i nous aprenentatges poden ser l'origen de problemes i frustracions sobretot quan tot i tenir molt d'interès en aprendre, tenim dificultats per afrontar l'educació. En aquest post ens agradaria recuperar un tema sobre el que vàrem escriure al Tot Sant Cugat ara fa un parell de mesos. En ell parlàvem sobre els infants que presenten dificultats ...
Nens amb Altes Capacitats_Mite o Realitat?
0

Nens amb Altes Capacitats

En aquesta primera entrada ens agradaria fer una reflexó sobre els mites i els estereotips que envolten, desde fa molt de temps, el tema de les Altes Capacitats. A la societat hi ha unes creences i mites totalment equivocats sobre com son els alumnes més dotats. Els estereotips estan tan arrelats que son difícils de trencar ja que formen part del pensament popular i dificulten la detecció d’aquests nens dins l’àmbit escolar. Segons la llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació (LOE), els alumnes d’Altes Capacitats son alumnes amb necessitats educatives especials però a la majoria dels...
1

Els estils d'aprenentatge

Els estils d’aprenentatge son els mecanismes amb què un alumne és capaç d’aprendre amb més facilitat. Es tracta d’una barreja de factors cognitius i afectius característics que ens permeten estimar com un alumne utilitza el seu entorn d’aprenentatge per aprendre de forma més eficaç. Totes les persones aprenem de forma diferent, mitjançant un estil d’aprenentatge propi. A que ens referim? Per exemple, hi ha persones que es senten més còmodes processant la informació a través de recursos visuals, d’altres aprenen millor a través de canals auditius i per tant, aprenen més fàcilment escolant...

Centre de Psicologia Despierta Sant Cugat

Em dic Montserrat Pinillos i sóc directora i psicòloga al Centre de Psicologia Despierta de Sant Cugat del Vallès.

Despierta Sant Cugat neix de la il·lusió d'ajudar a families i professionals en l'apasionant tasca d'acompanyar als nens i nenes amb AACC, en el seu desenvolupament personal, emocional i acadèmic.

El formem especialistes de l'àmbit de la psicologia clínica i educativa amb especialitats diverses com, la psicopedagogia, la medicina conductual o la neuropsicologia. La nostra principal característica distintiva però, és l'especialització en detecció, diagnòstic e intervenció amb nens i nenes d’Altes Capacitats Intel·lectuals.

La idea d'escriure un Blog neix de la necessitat d'arribar a més famílies i docents amb l'objectiu de sensibilitzar a la societat en temes relacionats amb les Altes Capacitats Intel·lectuals i d'altres Necessitats Educatives Especials (NEE i NEAE). A part, parlarem de temes d'interès en relació al desenvolupament infato-juvenil, familia i escola.

Segueix-me a les xarxes