De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

UNESCO i TIC

La UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) ha inaugurat un espai web per oferir informació diversa, recursos i documentació sobre l'ús de les TIC en l'educació. Considera important el que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació poden aportar al desenvolupament personal i social de les persones i de les comunitats. La UNESCO reconeix que les TIC poden contribuir a l'accés, l'equitat, l'aprenentatge i a la capacitació dins el món educatiu. La presència de la UNESCO a la xarxa permet un diàleg per afavorir la col·laboració entre persones i institucions.

Enllaços de referència:

Recuperem el vídeo de celebració del 25è aniversari d'UNESCOCAT.