De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

Llegir en pantalles

La lectura en pantalles ha crescut en els usos quotidians, que van des de lectures iconogràfiques i textuals a les més audiovisuals i socials. Utilitza suports com el llibre digital, el mòbil, l’ordinador o la tauleta tàctil. I es serveix de mitjans com els codis QR, la web 2.0 o les xarxes socials. El seu valor afegit es pot aprofitar per tal de millorar la comprensió lectora, per aprendre més en les diverses àrees del coneixement i per a ser més crítics. Són elements que poden contribuir a assolir l’èxit escolar, personal i social. Al voltant d’aquest tema tracta l'article “Llegir en pantalles, una lectura multimodal” que ha sortit publicat a l’edició de març de la revista Guix, de l’editorial Graó.

Aplica uns mecanismes d'interacció amb un iPad en una revista.