De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

La Competència Digital

El Departament d'Ensenyament ha presentat les competències bàsiques de l'àmbit digital per a l'educació primària i l'educació secundària obligatòria. La competència digital no es desenvolupa de forma aïllada, sinó que afecta de forma transversal totes les àrees de coneixement. La digitalització, internet i les xarxes socials són importants per tal d'entendre i actuar en la comunicació, la identitat i la ciutadania actuals. Avui en dia cal salvar la desigualtat que suposa la fractura de no ser capaç de gestionar informació, resoldre problemes i relacionar coneixements correctament . És un repte sovint complex de gestionar dins i fora de les aules. Aprendre de la tecnologia present entre nosaltres, aprendre amb la tecnologia i aprendre envoltats de tecnologia ens pot ajudar a personalitzar els aprenentatges i a aprendre socialment al llarg de la vida.

Zoom

Enquesta sobre l'ús de les TIC de l'INE

[tv3 4741111]

Generació Digital: la tecnologia ha canviat les aules?