"Voldria ensenyar-los a decidir"

"Voldria ensenyar-los a decidir" / FOTO: FRANCESC MELCION Zoom