B.V.

Universitat a cop de tuit

I a la universitat, què aporta l’aula perfecta? “Fins fa ben poc, ser universitari era anar a classe. Hi havia una persona que tenia una gran veritat que tots havíem d’escoltar, anotar i recordar”, explica Rovira. “Al cap d’un temps es va veure que també calia treure profit del temps que es passava fora de l’aula i que era important que els estudiants vinguessin a classe amb algun material llegit o que, després de classe, fessin exercicis autònomament”. La responsable de la Digital Factory del Tecnocampus afegeix que ara “la tendència és fer que les classes siguin presentacions de temes, acompanyades d’activitats o exercicis en què els estudiants han de resoldre reptes o posar en pràctica el que els acabem d’explicar”, afegeix.

D’aquesta manera, fora de l’aula, l’alumnat universitari pot llegir o veure en vídeo la part de teoria de l’assignatura. “Ha de tenir valor que el professor estigui a l’aula, ja que és l’especialista que explica experiències i fa que els estudiants entrin en el seu món d’expertesa”, diu Rovira. I recorda l’experiència dels seus alumnes quan van anar a una exposició al CCCB: “Es van dividir en grups, amb un espai d’interès especial cadascun, que a la classe següent van haver d’exposar. Acabada la sessió van haver de redactar en 10 tuits les idees principals de la visita”.