AMB Taxi Barcelona

Dades de l’aplicació

Des de l’inici de l’app:

14.875 usuaris totals.

95.314 cops s’ha utilitzat l’app.

Sistema: Android (85%) i iOS (15%).