BERNAT VILARÓ

Suport als treballs de recerca

El Linnk TR és un taller metodològic per aprendre a organitzar la feina per a l'alumnat de batxillerat

El Linnk TR és un taller metodològic per aprendre a estructurar els treballs de recerca i a organitzar la feina per a l’alumnat de batxillerat, a més de reforçar les habilitats més enllà del contingut. El coordinador dels estudis de màrqueting del Tecnocampus, Àlex Araujo, explica que aquests tallers van sortir a partir de la iniciativa Inspira, que reuneix grups d’estudiants amb experts en emprenedoria per donar-los assessorament sobre els treballs. “Vam iniciar l’acompanyament als projectes dels alumnes oferint-los també suport en la part de continguts”, diu Araujo. “Es tractava sobretot de donar als estudiants referències o recursos i posar-los en contacte amb algun professor”, afegeix.

Amb els tallers Inspira es va aconseguir que l’alumnat es fes una idea concreta sobre la temàtica del seu treball i veiessin si era viable o no transformar la idea inicial en un producte o servei. Després d’aquestes trobades i a partir de la demanda dels mateixos estudiants, “va sorgir la necessitat d’acompanyar-los també en el procés formal d’una recerca”.

Així, els joves també veien que se’ls podia ajudar en qüestions vinculades a l’estructura formal del treball de recerca, en com definir bé el tema, en l’elaboració del marc teòric, el plantejament empíric i el seu enfocament, com explica Araujo: “Creiem que justament la recerca és un dels pilars de les universitats i que, per tant, aquest és un dels actius que podem oferir”. En el cas dels treballs de batxillerat, Araujo troba “especialment interessant” que els nois i noies “es comencin a familiaritzar amb conceptes formals de la recerca”.