Substàncies emergents

Actualment, el mercat de les drogues sovint s'escapa de les mans. Cada cop són més accessibles, a través d'internet i també perquè els antics camells han estat substituïts pels mateixos joves que, a petita escala, venen aquestes substàncies als parcs o en altres espais públics, segons explica la psiquiatra Marta Torrens.

A això cal afegir-hi les anomenades smart shops , on es venen drogues de síntesi, drogues emergents, que es mouen en el terreny de l'alegalitat. De fet, l'enquesta sobre drogues per a joves reflecteix que ha augmentat el nombre de consumidors. "Hi ha les anomenades spice , que es venen com a barretes d'encens, o una pseudococaïna, la mecedrona, que es ven com a sals de bany. A més, hi ha la falsa creença que són menys nocives. S'està veient que fins i tot són pitjors que altres drogues", diu Torrens, que ha participat en un estudi específic sobre drogues emergents del Pla Nacional contra la Droga, que podeu consultar per internet a la pàgina:

http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/InformeDrogasEmergentes.pdf