Sobre la febre

Recomanacions de l’AEPap*

1. La febre no és una malaltia, sinó un mecanisme de defensa de l’organisme contra les infeccions.

2. La febre per ella mateixa no causa danys cerebrals, ni ceguesa, ni sordesa, ni mort.

3. Alguns nens predisposats (un 4%) poden patir convulsions a causa de la febre, però el tractament de la febre no evita aquestes convulsions.

4. Cal tractar els infants febrils només quan la febre s’acompanyi de malestar general o dolor. L’ibuprofèn i el paracetamol tenen la mateixa eficàcia per tractar el dolor i es dosifica en funció del pes. La combinació dels dos fàrmacs no és aconsellable.

5. L’ús de draps humits, les fregues d’alcohol, despullar els nens, dutxar-los i banyar-los per tractar la febre està desaconsellat. Quan l’infant té febre ni se l’ha de despullar ni abrigar massa.

6. La criatura amb febre ha d’estar ben hidratada. Cal oferir-li líquids de manera freqüent i procurar que continguin hidrats de carboni.

7. No s’aconsella l’ús de paracetamol o ibuprofèn després d’una vacuna.

8. Ni els graus de febre ni el fet que baixi després de prendre ibuprofèn o paracetamol serveixen per orientar sobre la gravetat de la infecció.

9. Cal parar atenció a certs símptomes d’empitjorament clínic i consultar urgentment el metge si el nen presenta: taques a la pell, decaïment, irritabilitat o plor excessiu i difícil de calmar, rigidesa al coll, convulsió o pèrdua de coneixement, dificultat per respirar, vòmits i/o diarrees persistents o molt abundants, si no orina o si l’orina és escassa.

(*) Associació Espanyola de Pediatria d’Atenció Primària