BERNAT VILARÓ

Simular per formar. Noves tècniques d’avaluació

El grau en infermeria del TecnoCampus utilitza eines de simulació per preparar els estudiants. La tecnologia fa un pas endavant també a la universitat

Simular per formar Noves tècniques d’avaluació / FOTO: TECNOCAMPUS Zoom

Les noves tecnologies permeten anar més enllà en els processos educatius, tant per a les classes del dia a dia com per a l’avaluació dels continguts. La simulació de situacions reals amb robòtica o la possibilitat d’incloure la tècnica del role playing -jocs de rol-, per exemple, fan que un cicle formatiu o una carrera universitària incloguin des de ben aviat un alt grau de realisme abans del moment que els estudiants facin el pas al món laboral.

El TecnoCampus de Mataró utilitza com a mètode d’avaluació la prova Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (Acoe) per al seu grau en infermeria. En aquesta carrera es fan classes de simulació d’infermeria al laboratori, a més de pràctiques externes a les institucions sanitàries.

Els dies 25, 26 i 27 de març el Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS) de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus va fer la prova de l’Acoe, adreçada als estudiants del tercer curs del grau en infermeria. Aquesta prova d’avaluació incorpora diferents instruments i es desenvolupa a través de diverses estacions o escenaris que simulen situacions clíniques reals. Carolina Chabrera, responsable de l’Acoe i del CSIS, assegura que la simulació clínica “proporciona un nou mètode d’aprenentatge i entrenament en què s’entrellacen coneixements, habilitats i valors humans”. “Serveix per avaluar les competències -afegeix-. Posem a prova l’estudiant a partir de 10 situacions reals en què hi ha actors, avaluadors i instructors”.

En total es fan rondes de 10 alumnes, que durant dues hores han de superar 10 situacions en què es poden trobar el dia que estiguin exercint la professió. Els estudiants tenen dos minuts per llegir la descripció de la situació, i, al so d’un timbre, han d’accedir al box on hi ha el pacient. Tot seguit disposen d’un màxim de 10 minuts per afrontar i resoldre la situació. Al final es detalla el nivell de cada estudiant sobre habilitats tècniques, coneixement i pensament crític, destreses interpersonals, comunicació oral i escrita i aspectes ètics. A més, se’ls entrega un informe sobre la nota, amb informació sobre els components avaluats, i uns gràfics que els serveixen per interpretar el seu rendiment.

Eina indispensable

L’Acoe és fonamental perquè permet detectar fortaleses i mancances en els estudiants ja en el tercer curs del grau, quan encara els queda un any per acabar de llimar qualsevol aspecte formatiu i de pràctica clínica. Els casos van des de l’àmbit de l’atenció primària fins al seguiment del tractament d’un pacient amb esquizofrènia o una consulta de pediatria, passant per situacions específiques en processos d’hospitalització i serveis d’urgències (administració de medicació, resolució de situacions especials, presa de decisions, procediments, etcètera).

“La simulació és una eina indispensable en el desenvolupament d’activitats encaminades a l’adquisició de competències. Permet ampliar i substituir les experiències reals per experiències dirigides que reprodueixin els aspectes substancials d’una situació amb el màxim de realisme”, explica Chabrera, responsable de l’Acoe.

“La valoració que en fan els estudiants és molt positiva, sobretot després de fer les proves. Agraeixen el feedback que hi ha, tan detallat, sobre tot el que han de millorar”, comenta Chabrera, que destaca que els estudiants valoren molt que l’informe individual sigui qualitatiu, amb consells de cara a l’últim curs.

Programa d’èxit

Aquest és el tercer any que es fan les proves Acoe en aquest grau en infermeria, i actualment hi ha 77 estudiants que les fan. Així, la primera generació que s’hi va sotmetre ja està integrada al món laboral, “i ara volen participar en les proves com a avaluadors”, explica la responsable de l’Acoe. “Afirmen que són unes proves totalment necessàries, i més d’un 80% dels que ja han acabat el grau asseguren que tornarien a estudiar amb nosaltres per tot el procediment i la metodologia que utilitzem”.

Gràcies a la simulació, el grau en infermeria prepara futurs professionals que, un cop trepitgin el món laboral, estaran ben preparats gràcies a haver viscut ja diverses situacions reals o molt pròximes a la realitat que els espera. La simulació permet que el món de fora l’aula pugui entrar a dins, ja sigui a l’escola, a l’institut, en un cicle de formació professional o amb universitaris. Això els acosta la realitat amb què es trobaran ben aviat.