EVA BACH

Sigues una mica finlandès

Com molts sabem, Finlàndia és un dels països que treuen bones notes a l’informe PISA i un dels que ens mirem amb especial atenció des de Catalunya. Tot i que nosaltres no som Finlàndia ni hem de ser-ho, hi ha una sèrie d’aspectes del seu model educatiu que segurament ens aniria bé adoptar. D’entre les reconegudes virtuts del seu sistema educatiu, n’hi ha una que considero cabdal i que pràcticament no s’esmenta en els nombrosos articles que se n’han fet. L’assenyala un gran expert que ha escrit un interessant llibre en què dóna les gràcies al país nòrdic, però no em consta que cap mitjà l’hagi convertit en titular. Em refereixo al creixement personal al llarg de la vida. Finlàndia és un dels països amb un percentatge més alt de ciutadans que valoren el seu creixement personal. Els adults que es formen permanentment són més del doble de la mitjana de l’OCDE. Però la dada verdaderament rellevant és que dediquen molt temps a la seva millora no només professional, sinó també com a éssers humans.

El fet que aquest aspecte es deixi de banda o no se subratlli com caldria crec que és degut al fet que encara no som prou conscients del seu abast i rellevància. Hi ha gent que no sap ben bé què vol dir o què comporta. I a determinats poders potser no els interessa que es ressalti. Però si ens volem assemblar a Finlàndia en el que resulta convenient i factible assemblar-nos-hi, ens haurem de posar al cap que cuidar la nostra interioritat és tan important com cuidar el cos. Les dimensions emocionals, en el seu sentit més ampli i profund, i les habilitats de vida i de relació amb els altres són músculs que també han de ser entrenats amb regularitat. A part de seguir aprenent el que té a veure amb el nostre àmbit professional, hem d’acostumar-nos a revisar periòdicament si la nostra manera de ser i de fer ens fan sentir bé amb nosaltres mateixos, si fan sentir bé els altres i si deixen una empremta saludable i sostenible en el món. També hem d’ampliar la consciència d’un mateix, eixamplar el nostre cor i augmentar la nostra capacitat de comprensió, entesa i cooperació. És en aquest sentit que recomano als meus fills que siguin una mica finlandesos i dediquin un espai i un temps a créixer com a persones al llarg de la vida.

e