Retrat de família

Un informe recent del Consorci Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU), presidit per l'Ajuntament de Barcelona, analitza les relacions intergeneracionals i el temps i activitats compartides entre pares i fills. El text reconeix que "els pares i mares dediquen avui més temps als fills que no pas el que els van dedicar a ells els seus progenitors". "Això és, principalment, perquè el pare cada cop s'implica més en activitats amb els fills, especialment amb els adolescents", conclou. Aquesta elevada participació masculina és el que ha fet que tot i la incorporació massiva de la dona al mercat laboral el temps que ambdós progenitors passen amb els fills hagi augmentat durant les últimes dècades. L'informe destaca la importància d'aquesta situació, ja que el temps que els pares passen amb els fills "repercuteix positivament en el seu benestar en tots els àmbits". Els investigadors conclouen que tant les activitats que fan els pares amb els fills com el seguiment patern de les activitats dels fills fora de la llar són "factors determinants a l'hora de reduir les probabilitats que els fills adolescents facin activitats perilloses o incíviques".