Recursos a l’abast

www.amb.cat/educaciósostenibilitat

A la web de l’AMB hi podeu trobar tot un seguit de recursos per treballar el tema de l’educació en sostenibilitat ambiental. Per exemple, en aquest espai hi podeu trobar:

Totes les activitats del PMES.

Contes i còmics sobre el viatge que fan els residus.

Dossiers de primària i secundària de les instal·lacions d’aigua i residus.

Guies didàctiques per treballar les activitats.

Dossiers educatius per descobrir els parcs i les platges metropolitanes.

Vídeos i visites virtuals sobre algunes instal·lacions.