Quin és el futur

La comunitat científica treballa en tres línies d'investigació que podrien canviar molt la malaltia, perquè farien oblidar el sistema d'injecció d'insulina. La primera és una vacuna per controlar la resposta immunològica perquè les cèl·lules del pàncrees no siguin destruïdes. La segona és una bomba d'insulina amb un sensor de glucosa que aniria connectada amb un ordinador que donaria les instruccions de la quantitat d'insulina que la criatura s'ha d'administrar. Aquesta investigació automatitzaria el control de la diabetis. I, a més, aparcaria el fet d'haver-se de punxar als dits o amb la insulina. La tercera és l'anomenada teràpia cel·lular, que consistiria a injectar als pacients precursors de les cèl·lules de la insulina (la beta), perquè l'organisme produeixi insulina de manera regulada.