M. JESÚS COMELLAS

Que no fem una festa?

El temps lliure és un espai de descoberta d'activitats noves, de poder fer el que agrada, de disposar d'un temps sense obligacions, i per això se'n diu lliure. Pel que sembla també és un temps per fer gresca, i, sens dubte, la gresca hi té el seu lloc. Però potser s'ha afavorit que les criatures creguin que tenir temps lliure és fer gresca grossa i continuada i acaben, massa sovint, desencisats per la proposta, exigents i insatisfets del que es pugui plantejar.

Parlar de festa és parlar d'excepcionalitat, d'una certa disbauxa, de desmesura i és evident que, segons l'edat, aquesta desmesura comporta accions, productes i activitats que arriben a tenir un grau més gran de risc i, sobretot, de descontrol, justificat perquè és una festa. Però a partir d'una certa edat, força precoç, la varietat d'activitats minva i tot plegat acaba reduït a la frase que es diu amb més freqüència: "Anem de festa".

Possiblement hi ha un empatx d'estímuls vinculats al temps lliure, un desig de les persones adultes de divertir les criatures i, evidentment, una gran oferta per consumir diversió. Per tot plegat, tot sembla repetitiu i res és prou satisfactori. Això porta a una escalada per buscar noves sensacions i les criatures van fent unes demandes -per exemple, anar als parcs temàtics- que s'acaben trobant d'allò més raonables. A l'adolescència ja deixen tenir-hi interès perquè s'ha convertit en un món conegut.

Sens dubte, cal revisar les alternatives i la manera d'explicar que tenir temps lliure és trobar activitats que permetin relacionar-nos amb persones amb les quals tenim afinitats o descobrir noves habilitats o situacions que permetin passar una estona agradable jugant, rient, corrent o escoltant música. Aquestes descobertes han de començar ben aviat, cosa que no vol dir que no canviïn amb l'edat, perquè el que és més important no és tant el que es fa sinó com es decideix, es parla, es busca, es prova i es descobreixen situacions que poden ser noves o repetides però satisfactòries i que ofereixen moltes oportunitats que cal no perdre.

El temps lliure és un moment molt important per la seva repercussió en el desenvolupament i en les actituds respecte a l'oci i perquè permet descobrir activitats diferents i més oportunitats i possibilitats que les que ofereix el dia a dia organitzat.