Proposta de lectura

‘Fer filosofia a l’escola’

Irene de Puig Oliver

Eumo Editorial

Cada vegada hi ha més instàncies que defensen que la filosofia és vital per al creixement personal i intel·lectual d’infants i joves. Aquesta disciplina, a més d’afavorir el desenvolupament de competències bàsiques com escoltar, parlar, llegir i escriure -i, sobretot, pensar-, promou unes actituds d’autonomia, reflexió i respecte per l’altre i fa persones conscients i més reflexives.

Aquest llibre vol ser un punt de partida per repensar l’educació i servir d’estímul a totes les persones implicades en el procés educatiu, preocupades per un ensenyament de qualitat i disposades a deixar entrar la filosofia a les aules.