Nens lligats

Hi ha una pràctica que no ha arribat a casa nostra però que a l'estiu podem veure en alguns dels pobles més turístics del país, i és la de portar els nens lligats amb una corretja perquè no s'escapin. Aquesta polèmica mesura està arrelada a Anglaterra i els Estats Units i els que la defensen ho justifiquen per la hiperactivitat dels seus fills o perquè no poden estar pendents de dues criatures alhora. Els detractors, en canvi, consideren que es tracta d'un atemptat als drets dels infants, ja que dur-los lligats amb una corretja els equipara a animals de companyia.