L'hora de la tria

Fer activitats extraescolars ofereix als adolescents l'oportunitat d'aprendre, d'altres maneres i amb altres persones, normes, valors i pautes socials. També els permet fer nous amics i sortir del cercle habitual d'amistats, al mateix temps que descobreixen nous interessos i habilitats. A l'hora de fer la tria és important les següents qüestions:

Tenir en compte el caràcter o les habilitats.

Que els pares no triïn l'activitat. Escoltar les preferències del fill.

No escollir una activitat per raons de gènere.

Que hi hagi un projecte educatiu al darrere.

Combinar activitats esportives i culturals.

No utilizar l'activitat com a premi o càstig.