Joves i velocitat

L'emocionant adolescència. Joves al volant

Autors: Eduard Estivill i Montserrat Domènech

Edició: Servei Català de Trànsit amb la col·laboració de Fundació Mutual Conductors

Manual destinat a pares i mares que aporta consells pràctics a tenir en compte durant l'etapa adolescent. El document pren com a eix central la seguretat viària i explica algunes claus per saber quan i com fixar límits i com afrontar conflictes.

Les 3 pistes de Montserrat Domènech:

*Per què volen assumir riscos? "Tenen necessitat d'experimentar noves sensacions i d'anar un pas més enllà dels límits marcats per la família. Encara no existeix una consciència clara del perill i sovint actuen per comparació amb els amics".

*Quines eines els hem d'oferir perquè puguin assumir amb responsabilitat determinats riscos? "Cal educar amb límits clars i raonables des de la infància de manera que ells puguin anar adquirint noves responsabilitats"

*Quan sabem que ja estan preparats? "Quan veiem que han superat amb èxit diferents situacions d'assiag-error. Cal donar-los temps perquè demostrin que són capaços d'afrontar determinades situacions. També cal oferir-los les eines necessàries perquè a casa trobin el nostre suport".