Internet, també per comprar

Internet, també per comprar / GETTY IMAGES Zoom

El 64% dels pares fan servir internet com a font d'informació sobre preus, característiques, imatges o descripció de les joguines abans de comprar-les. I el 23% d'aquests pares ja s'ha decidit per fer la compra de joguines online . Aquestes són dues de les xifres que s'extreuen de l'estudi El rol d'internet en la compra de joguines , elaborat a petició de l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines, segons l'estudi per aconseguir introduir la compra online com a canal habitual de compra de joguines a Espanya.

L'estudi fa una anàlisi dels motius pels quals el 77% dels pares i mares no compren joguines per internet. El 43% volen evitar despeses d'enviament; el 41% prefereixen anar físicament a les botigues, passejar i veure els aparadors, i el 38% tenen reserves en relació amb la possible devolució del producte.

D'altra banda, també exposa les raons per les quals el 23% dels pares i mares, en canvi, sí que opten per aquest canal. En aquest cas, el 66% al·leguen la comoditat de fer-ho des de casa i en qualsevol moment; el 61% consideren que hi troben més bons preus que a les botigues, gràcies a descomptes i promocions; el 40% aconsegueixen accedir a joguines que no troben al lloc on viuen gràcies a internet, i, finalment, el 38% valoren poder trobar-hi articles que estan esgotats a les botigues.