Ho sabies? Temps d'esbarjo

Les hores del pati estan regulades en tots els centres escolars i disposen d'un temps ja establert. Així, les hores d'esbarjo a primària són de mitja hora al dia. Totes sumades, per etapa escolar, donen 525 hores, és a dir, "un total d'hores superior a les que es dediquen a matèries com educació per a la ciutadania i els drets humans, educació física o llengua estrangera", explica Imma Marín, que és directora de Marinva, Joc i Educació, presidenta d'IPA Spain i autora del blog www.immamarin.com.

En aquest sentit temporal, l'hora del pati vindria a tenir la mateixa càrrega horària que llengua i literatura catalanes i castellanes i exactament les mateixes hores que es dediquen a educació artística. Per això s'insisteix tant que el pati ha de ser un espai educador.