Ho sabies? Un apunt científic

Segons el professor del departament de genètica de la Facultat de Biologia David Bueno (http://criatures.ara.ca/elcervell), el desordre general dels adolescents podria tenir com a causa “que en aquesta etapa es desregulen els circuits emocionals, la qual cosa fa que la part racional quedi menys visible”. Els adolescents estan intentant endreçar i reendreçar constantment les seves idees, i això es podria notar en l’espai que ells controlen, just en forma d’aquest desordre.