JAUME CELA & JULI PALOU

'Habemus Lomce'

El ministre d'Educació de l'Estat, el senyor Wert, després de llegir algunes enquestes que pronostiquen que el Partit Popular va perdent suport, devia pensar: "M'he d'afanyar a fer una llei, perquè tot ministre d'Educació que es valori ha de modificar la llei, no els elements que no funcionen o els punts que estan lluny de la nostra ideologia, sinó la llei sencera". I dit i fet, ja tenim la Lomce, que vol dir ley orgánica para la mejora de la calidad educativa . Els diaris han anat publicant resums de l'articulat. Una llei reclama una lectura atenta que els autors d'aquesta setena hora encara no hem fet, però podem avançar alguns punts que ens porten a pensar que per ser ministre d'Educació cal estar disposat a ensopegar amb els mateixos errors fins a la fi dels temps.

Només comentarem tres punts. El primer és l'augment del nombre d'hores del currículum que depèn de l'Estat. El propòsit del ministre és clar en aquest sentit: Espanya no pot tenir, per exemple, tants currículums de socials com autonomies hi hagi. Som una nació i prou de discussions estèrils. Per això s'han apropiat de l'avaluació, pretenen generalitzar-la i ja tenen el currículum controlat. Aquesta decisió ha provocat la reacció de la nostra consellera, que esperem que no quedi circumscrita només a aquest punt. El segon és creure que perquè s'augmenten les hores d'una assignatura el nivell dels estudiants millora automàticament. A més, aquest increment es fa reduint les hores de les clàssiques maries. Mozart i Picasso al carrer. Es valoren les assignatures en un moment en què es defensa un currículum competencial que posa en crisi una organització que parteix de les àrees de coneixement. I el tercer és el canvi de nom de la discutida, però absolutament necessària, educació per a la ciutadania, que ara passarà a dir-se educació cívica i constitucional. Ens temem que s'identifiqui ser cívic amb ser constitucional.