Escolta’m. Objectius generals

  1. Desenvolupar un canvi de mirada respecte a les tasques tutorials i millorar les accions que s’hi duen a terme.
  2. Implementar una acció tutorial amb un format més acollidor, que ajudi a crear vincles afectius positius i resilients entre tutor i alumne.
  3. Planificar temps i espais de conversa en petit grup per dur a terme la tutoria personalitzada.
  4. Reflexionar en profunditat sobre la pràctica tutorial, amb els tutors des de la mateixa comunitat educativa.

“Generar espais d’escolta -diu Carme Saumell-és important per a tota persona que està en un procés de canvi i creixement. Per això cada any tenim més demanda per implantar el projecte”.