La setena hora
JAUME CELA & JULI PALOU

Educar en valors o valorar?

Tots sabem que el nostre món té recursos suficients per acabar amb la fam, sobretot la dels més petits. Tots sabem que podríem posar punt final a l’explotació infantil, sigui quina sigui la careta que adopti: sexual, laboral, tràfic d’òrgans, etc. Tots sabem que tenim muntanyes de declaracions, d’iniciatives, d’institucions, d’especialistes en les totes les àrees del saber per acabar amb la guerra al món. Però tot segueix igual. La fam, l’explotació infantil i la injustícia es mantenen, mentre amaguem el cap sota l’ala apel·lant a la gran complexitat que caracteritza aquests problemes.

Escoltem i veiem les imatges d’adults, de joves i d’infants colgats sota les runes de les cases i de les escoles bombardejades per sofisticades armes intel·ligents. El més terrible és que quan decidim apartar ulls i orelles de les notícies (l’agost és un mes que reclama un cert respecte!) seguim vivint en un món on qui avui clama per l’horror ahir venia armes, on les grans institucions humanitàries i defensores de la pau mostren la seva incapacitat per tallar de soca-rel l’espectacle de la barbàrie.

Interpretar per donar valor

Els valors no són res de l’altre món. Són una construcció pròpia del món en què vivim, generats en contextos socials, polítics i culturals. No creiem que hi pugui haver una educació que tracti els valors en abstracte, com si fossin entitats virginals. Per això, més que parlar d’educació en valors ens agrada parlar -com proposa Lluís Duch- de donar valor al que vivim, que vol dir promoure la capacitat de fer-ne lectures diverses que posin al descobert virtuts i febleses de la pròpia condició humana.

S’ha d’estirar el fil de l’espectacle de la barbàrie. Analitzar qui el promou, qui el justifica i a qui beneficia. El valors no són entitats que se situïn abans de les accions humanes, sinó que acompanyen aquestes accions i es deriven d’aquestes accions; els valors no precedeixen, sinó que segueixen. Donar valor és crear marcs per interpretar en quin món vivim. El valor és el que es desprèn després de fer una lectura crítica i orientada de l’ara i l’aquí. Crítica, perquè ser crític és ser capaç de discernir; orientada, per no caure en la indiferència ni en la impotència, perquè, encara que costi, hem de creure que hi ha altres nords per al capteniment humà.