Coneixements

El professor Pere Marquès Graells, especialista en l'ús educatiu de les TIC del departament de pedagogia aplicada de la UAB, afirma que el professor ha de fer servir tècniques diferents i adequades per fer arribar el coneixement. "És la manera com l'alumnat aprèn i té motivació". Està demostrat que "aprenem quan fem activitats, perquè estimulem parts del cervell com la memòria, la capacitat de relacionar conceptes entre ells i la capacitat d'anàlisi". Esclar que hi ha moments en què el silenci apareix, com ara quan l'alumne llegeix un poema. Però un cop llegit, el professor pot proposar activitats complementàries, com que cadascú expliqui què ha sentit mentre el llegia, preguntar-los-en l'opinió o fer-los explicar què volia dir aquell poema. És a dir, la combinació del silenci amb el diàleg és una bona manera de fer arribar la informació que el professor vol transmetre.

Per la seva banda, Victòria Gòmez, doctorada en pedagogia i representant del Col·legi de Pedagogs de Catalunya a Lleida, es qüestiona que en una aula hi hagi d'haver silenci. "L'ensenyament actual marca unes línies estratègiques de treball cooperatiu, en què s'aprèn treballant en grup, per al grup i pel grup, i, en conseqüència, els alumnes han de parlar".

Pertany, doncs, a un aprenentatge desfasat la idea que l'aula ha d'estar en silenci absolut i el professor ha de deixar anar un discurs preparat. "L'aula és un espai de descobriment, en què hi pot haver moments que el professor demani silenci". Per aconseguir-lo, l'aprenentatge ha de despertar interès entre els alumnes i, a més, el professor ha de tenir prestigi i autoritat (que no autoritarisme) entre ells.