Comença la recerca

Factors que hem de tenir en compte

Ideari

Els principis ideològics, morals o religiosos del centre han d’estar en sintonia amb les idees dels pares. La família ha de tenir clar quin tipus de persona busca educar.

Visita al centre

No n’hi ha prou veient les instal·lacions del centre. També és important tenir una visió del clima que es respira a l’escola, de les relacions entre professors i pares, de com treballen els directors…

Extraescolars

Ajuden a desenvolupar altres capacitats i habilitats de l’alumne. Han de ser gratificants per al nen i mai una manera de tenir-lo ocupat fins que els pares surtin de la feina.

Orientació

Un gabinet psicopedagògic ajuda en el cas que l’alumne presenti alguna dificultat d’aprenentatge. Si sorgeixen aquests problemes, el centre ha de tenir professionals que sàpiguen com abordar-los.

Proximitat i horaris

La distància al centre escolar i l’horari educatiu han d’oferir una qualitat de vida a l’alumne perquè tingui temps per descansar, estudiar, jugar, relacionar-se... I permetre que, quan calgui, els pares puguin portar-lo i recollir-lo sense grans entrebancs.

Projecte educatiu

Cal informar-se de com es transmeten els coneixements: si és un aprenentatge més memorístic o participatiu, o creatiu... Així com dels punts forts del centre: noves tecnologies, esports, idiomes, música...

Nivell acadèmic

Cal conèixer el programa educatiu i la preparació dels professors. També els resultats dels alumnes a la selectivitat -si és de batxillerat- o en les proves de coneixements de sisè de primària. L’opinió dels pares que ja hi porten els fills compta.

L’AMPA

Val la pena saber com està organitzada l’AMPA del centre, quin radi d’acció i de propostes té. Quines activitats assumeix i com s’hi pot implicar una nova família per participar-hi més, com les figures dels pares delegats.