Bases del premi

Dades pràctiques

El temps per presentar propostes és fins al 31 d’octubre.

Hi poden optar tots els centres d’ensenyament de Catalunya que imparteixin ensenyaments d’educació primària, ESO, batxillerat o formació professional.

La dotació econòmica (5.000 euros el primer premi, 2.500 el segon i 1.000 el tercer) estarà destinada a donar continuïtat al projecte premiat, perquè sigui un element més del funcionament del centre.

Les candidatures es presentaran mitjançant una breu memòria d’un màxim de 10 pàgines.