Avantatges del plurilingüisme

Poder parlar diverses llengües facilita tenir la ment més oberta i més capacitat d'atenció

  • Afavoreix l’atenció. L’aprenentatge simultani de dues llengües o més té repercussions positives en les capacitats cognitives de l’infant. Per exemple, el plurilingüisme potencia l’atenció.
  • Potencia l’obertura mental. Cada idioma comporta, més enllà dels sons que sentim o els signes que veiem, aprendre una construcció verbal del món, alhora que fem una interpretació del que ens envolta.
  • Més facilitat per als idiomes. Un infant bilingüe aprèn amb més facilitat un tercer idioma. Tot i això, cal plantejar-se quan és bo introduir una tercera llengua. Si no hi ha cap altre remei i el nen es veu exposat de manera natural als tres idiomes (per exemple: el pare en parla un, la mare un altre i al país on viuen se’n parla un altre), els aprendrà tots tres. Però si és un assumpte que planifiquem de manera artificial i la criatura no està immersa en el context dels tres idiomes, és millor esperar per programar la introducció de la tercera llengua.
  • No entorpir l’aprenentatge de la llengua materna. El desenvolupament de la parla d’un nen bilingüe serà normal, tot i que és possible i habitual que al principi barregi sons de totes dues llengües i faci la impressió que no arrenca a parlar o que ho fa més tard que la resta. Tot i això, aviat aprendrà a diferenciar bé els dos idiomes i els farà servir cadascun en el seu context. Cap als cinc anys ha d’haver integrat l’estructura dels dos idiomes amb normalitat.