Autoestima

Fer-la créixer

Segons la publicació La influència dels animals en el desenvolupament de les criatures , elaborada per la Facultat de Veterinària i Medicina de la Universitat d'Utrecht, els animals de companyia juguen un paper essencial en el desenvolupament de l'autoestima, autonomia i empatia de les criatures. Els estudis fets entre adolescents amb animals de companyia mostren com incrementaven especialment la seva autoestima respecte dels que no en tenien. És més, explica l'estudi, "els adults que tenen una bona consideració d'ells mateixos és perquè, de petits o joves, van cuidar un animal de companyia"."És així perquè les criatures han après a saber què és una responsabilitat i perquè han tingut un suport emocional des de petits".