PAULA SEIJAS ROMERO

Assumir responsabilitats

Involucrar l’infant en les tasques de la llar afavoreix el desenvolupament motor, l’organització i la instauració d’hàbits