Criatures 07/11/2020

Vacuna de la grip: enguany més que mai

Controlar l’epidèmia i protegir-nos a nosaltres i el nostre sistema sanitari està a les nostres mans

Alicia Burillo Santamaría
3 min
La millor manera de prevenir la grip és la vacunació

La grip és una malaltia respiratòria aguda causada pels virus influenza A o B. Ocorre en epidèmies gairebé cada any, principalment durant la temporada d’hivern en climes temperats.

No és una malaltia banal.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), fins a 650.000 morts a escala mundial es poden atribuir anualment a la grip. A Espanya, en la temporada 2019-2020, fins a 3.900 morts varen estar relacionades amb la grip. A més, n’hi va haver 619.000 casos confirmats a Atenció Primària, 27.700 hospitalitzacions i 1.800 admissions a l’UCI. Tot això suposa una enorme càrrega de malaltia i sobrecàrrega del sistema assistencial, a més de costos socioeconòmics secundaris.

La majoria de les vegades la malaltia és un quadre lleu que es caracteritza per inici sobtat de febre i tos amb odinofàgia (mal de coll), rinorrea (mucositat nasal), cefalea, miàlgies (dolors musculars) i malestar general. La majoria de les persones se’n recuperen en una setmana sense necessitat d’atenció mèdica.

En aquests casos lleus només es requereix tractament simptomàtic centrat en l’alleujament dels principals símptomes, com el dolor o la febre. Durant el repòs domiciliari s’han d’aplicar les mesures de protecció personal aconsellades per evitar el contagi de virus respiratoris: aïllar ràpidament a l’inici dels símptomes, rentar-se freqüentment les mans, evitar apropar-se a persones asimptomàtiques i cobrir-se la boca i el nas en tossir o esternudar amb mocadors d’un sol ús.

Els pacients més vulnerables, com els ancians, les persones amb malalties cròniques o immunodeprimides (amb les defenses baixes) són les que tenen un risc major de patir una grip greu que evolucioni desfavorablement i, per això, necessiti tractament antiviral específic amb oseltamivir.

Què és la vacuna?

Els virus influenza A i B són els que infecten l’humà amb més freqüència i causen la grip. La seva capacitat de mutació és alta, cosa que compromet la capacitat del sistema immune per protegir el cos contra noves variants. Per aquest motiu, la vacuna s’actualitza anualment.

Així, el mes de febrer l’OMS publica les seves recomanacions sobre la composició que han de tenir, a l’hemisferi nord, les vacunes antigripals en funció dels virus que amb més probabilitat circularan en la temporada epidèmica.

Les vacunes antigripals recomanades per a la temporada 2020-2021 són vacunes inactivades: això significa que contenen virus inactivats fraccionats o proteïnes de la superfície d’aquests virus. No contenen virus vius i, per tant, no poden causar la malaltia de la grip.

Vacunar salva vides

La millor manera de prevenir la malaltia és la vacunació. En pacients amb menor resposta a la vacunació, com ancians i immunodeprimits, la vacuna redueix la gravetat de la malaltia i la incidència de complicacions, ingressos hospitalaris i morts.

L’efectivitat de la vacuna depèn de diversos factors, com l’edat i l’estat de salut de la persona, el tipus de virus circulant i la concordança entre el virus contingut en la vacuna i el circulant. En adults sans, es considera protectora fins i tot quan els virus circulants no coincideixen exactament amb els de la vacuna.

La vacunació antigripal té com a objectiu reduir la mortalitat i morbiditat associada a la grip i l’impacte de la malaltia en la comunitat. Per això, haurà d’anar dirigida fonamentalment a protegir les persones que tenen un major risc de presentar complicacions o puguin transmetre la infecció a algú amb aquestes característiques.

Qui s’ha de vacunar?

  • Persones a partir de 65 anys.
  • Nins de més de sis mesos i adults amb malalties cròniques cardiovasculars, renals, neurològiques o respiratòries incloent asma i MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica), diabetis, obesitat mòrbida i celiaquia, entre d’altres.
  • Persones en situació d’immunosupressió (sistema immunològic debilitat): càncer, infecció per VIH o l’ús habitual d’alguns fàrmacs.
  • Persones amb disfunció cognitiva: síndrome de Down i demències.
  • Persones de qualsevol edat (a partirde 6 mesos) institucionalitzades de manera perllongada.
  • Dones embarassades i fins als sis mesos després del part si no s’han vacunat durant l’embaràs.
  • Menors entre els sis mesos i els dos anys d’edat amb antecedents de prematuritat.
  • Persones que poden transmetre la grip a aquelles que tenen un alt risc de presentar complicacions, com ara personal sanitari i de farmàcies. També s’han de vacunar els cuidadors de persones d’alt risc o els seus convivents majors de sis mesos).
  • Treballadors dels serveis públics essencials: policies, bombers, etc...

Aquest any, més que mai, controlar l’epidèmia i protegir-nos a nosaltres i el nostre sistema sanitari està a les nostres mans. Consulta-ho amb el teu metge i vacuna’t.

Alicia Burillo Santamaría és metgessa de família de l’Institut Balear de Pediatria

stats