Infància 02/04/2019

Posar els infants al centre del debat

La PINCAT reclama als partits que situïn la infància com a prioritat en l’agenda política

A.f.
5 min
Posar els infants al centre del debat

Les eleccions municipals poden ser una oportunitat perquè els partits polítics situïn la infància com a prioritat en l’agenda política. Així ho reclamen des de la PINCAT (Plataforma d’Infància Catalunya), que ha elaborat un document amb 47 propostes per a les eleccions municipals del 26 de maig. Unes propostes que es divideixen en quatre eixos principals:

- Municipis per la infància: perspectiva d’infància, element clau per a unes ciutats i pobles més inclusius i participatius.

- Promoció i prevenció des de l’equitat i la inclusió social: igualtat d’oportunitats, la millor inversió de futur.

- Necessitats bàsiques: educació, habitatge i salut. Garantia en l’accés als béns i serveis, imprescindible per a una infància digna i plena.

- El paper del Tercer Sector: treball en xarxa, la clau de l’atenció comunitària centrada en la persona.

L’objectiu del document és fer incidència per aconseguir avançar i millorar en la promoció, la defensa i la protecció dels drets dels infants, com reconeix la Convenció de l’ONU dels Drets de l’Infant; recuperar el consens polític i social, recollit en el Pacte per la Infància de Catalunya; garantir la inversió en infància i enfortir la perspectiva de la infància en les polítiques locals.

Municipis per la infància

En aquest apartat la PICAT reclama, entre altres coses, que s'impulsi l’elaboració dels plans locals transversals d’infància, amb perspectiva d’equitat i amb especial atenció envers la infància en situació de vulnerabilitat. Així mateix, reivindiquen la posada en marxa de les Taules Territorials d’Infància i els Consells d’Infants tal com preveu la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència. També aposten per promoure la certificació de Ciutats Amigues dels Infants i incloure el dret a la participació de la infància com a condició indispensable, especialment en els projectes que emprengui el municipi destinats als infants. Una altra demanda interessant és la de transformar l’espai públic tenint en compte la perspectiva d’infància en la planificació urbanística i garantir que hi hagi rutes segures per anar a l’escola o a l’institut.

Promoció i prevenció des de l’equitat i la inclusió social

En aquest camp, les propostes passen per emprendre mesures d’acció positiva en infants i joves que més vulnerables per raó de discapacitat, origen, salut, gènere, ètnia, situació socioeconòmica, etc.; garantir que l’infant sigui titular dels seus drets i donar cobertura de les seves necessitats bàsiques; garantir l’accés a la beca menjador i els materials escolars (suficients en quantia i cobertura) per als infants i adolescents, així com la creació de dispositius que ajudin a la conciliació de la vida laboral i familiar; impulsar programes de desenvolupament d’habilitats parentals per ajudar les famílies a afrontar i superar dificultats i garantir un entorn saludable per als seus fills; o promoure la disponibilitat d’equipaments de titularitat municipal per oferir espais de lleure, participació i ús per a infants i joves, com ara els patis oberts.

Necessitats bàsiques

El tercer gran eix de propostes, en relació a l'atenció a les necessitats bàsiques d'infants i joves, demana, entre altres coses, reforçar, diversificar i avançar cap a l’accés universal dels serveis educatius per als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, sobretot en els barris amb més necessitat social; desenvolupar mesures concretes i preventives per lluitar contra l’absentisme i el fracàs escolar, incloent-hi els adolescents de 16 a 18 anys que hagin abandonat el sistema educatiu; promoure el valor de l’educació en el lleure, garantint l’accés a les activitats de lleure educatiu, culturals i esportives, més enllà de l’horari lectiu i en època de vacances escolars; reduir les desigualtats pel que fa a les competències digitals i articular polítiques a partir de les oportunitats que generen les TIC; garantir el dret a un habitatge digne; lluitar contra la pobresa energètica per garantir l’energia i els subministraments bàsics, evitant els talls energètics, especialment a les famílies amb fills a càrrec; garantir el dret als serveis de salut, a la prevenció, a la informació, l’assessorament i l’educació, així com al desenvolupament d’actituds i hàbits saludables; facilitar als adolescents informació sexual i reproductiva, sobre l’embaràs precoç i les malalties de transmissió sexual; i vetllar per l’atenció als adolescents amb trastorns alimentaris.

El paper del Tercer Sector

L'últim punt fa referència al paper que ha de jugar el Tercer Sector. Aquí reclamen reconèixer el paper de les entitats socials com a facilitadores d’espais de participació i generació de valors i implicar a les entitats del Tercer Sector Social en el diagnòstic, la formulació i la implementació de les polítiques en matèria d’infància.

Més informació

Podeu consultar el document complet de propostes aquí.

stats