Criatures 10/03/2018

Casades quan encara eren nenes

650 milions de dones s'han casat quan encara eren nenes

Unicef, Comitè de Balears
2 min
Casades quan encara eren nines

La prevalença del matrimoni infantil està disminuint en l'àmbit mundial i diversos països n'han registrat reduccions significatives en els últims anys. En total, el percentatge de dones que es van casar quan encara eren nenes ha disminuït un 15% en l'última dècada i ha passat d'una de cada quatre a una de cada cinc aproximadament.

A l'Àsia meridional hi ha hagut la disminució més gran del món en el matrimoni infantil en els últims 10 anys, ja que el risc que una nena es casi abans de fer els 18 anys s'ha reduït més d'una tercera part, de gairebé un 50% a un 30%. Això es deu, en gran part, al progrés a l'Índia. L'augment en les taxes de noies que reben educació, les inversions del govern en les adolescents i la difusió de missatges rotunds sobre la il·legalitat del matrimoni infantil i el dany que causa són algunes de les raons que expliquen el canvi.

"Quan obliguen una nena a casar-se tan jove, s'enfronta a unes conseqüències tant immediates com per a la resta de la vida. Les probabilitats d'acabar l'escola disminueixen, alhora que augmenten les possibilitats de ser objecte dels abusos del seu marit i sofrir complicacions durant l'embaràs. A més, hi ha grans repercussions socials i augmenta el risc de perpetuar els cicles intergeneracionals de pobresa", assegura Anju Malhotra, assessora principal de gènere de l'Unicef. "Atès el fort impacte que el matrimoni infantil pot produir en la vida d'una nena, qualsevol reducció ens sembla una bona notícia, però encara ens queda un llarg camí per recórrer".

Segons noves dades de l'Unicef, s'estima que el nombre total de nenes que es casen durant la seva infància és de 12 milions a l'any. Les noves xifres revelen una reducció total de 25 milions menys de matrimonis del que s'hauria previst mundialment fa 10 anys. No obstant això, per eliminar la pràctica abans del 2030 (l'objectiu establert en els Objectius de Desenvolupament Sostenible), és necessari accelerar el progrés considerablement. En cas contrari, el 2030, almenys 150 milions de nenes més es casaran abans de fer 18 anys.

En l'actualitat, s'estima que uns 650 milions de les dones que viuen al món es van casar quan encara eren nenes. Mentre l'Àsia meridional fa una dècada que lidera el camí cap a la reducció del matrimoni infantil, aquesta càrrega mundial està passant a l'Àfrica subsahariana, on és necessari incrementar dràsticament les taxes de progrés per equilibrar el creixement de la població. De les nenes que s'han casat més recentment, gairebé una de cada tres procedeix d'allà, en comparació del que passava fa 10 anys, quan només era una de cada cinc.

stats