UNICEF, Comitè Balears

Infants desarrelats

Els nins retornats a Centreamèrica i Mèxic corren un major risc

Infants desarrelats / UNICEF/UN0217796/BINDRA Zoom

La violència extrema, la pobresa i la manca d’oportunitats no només són causes importants de la migració irregular i el desplaçament forçat dels infants des del nord de Centreamèrica (el Salvador, Guatemala i Hondures) i Mèxic, sinó que també són conseqüència de les expulsions des de Mèxic i els Estats Units. Unicef insta els governs a treballar junts en l’ampliació de solucions que ajudin a alleujar les causes fonamentals de la migració irregular i forçada, i a salvaguardar el benestar i els drets dels nins refugiats i migrants al llarg del viatge.

'Desarrelats a Centreamèrica' i Mèxic examina els diferents desafiaments i perills als quals s’enfronten els nins i famílies migrants i refugiats al llarg de la seva ruta.

Milions de nins de la regió són víctimes de la pobresa, la indiferència, la violència, la migració forçada i el temor a la deportació

“Com mostra aquest informe, milions de nins de la regió són víctimes de la pobresa, la indiferència, la violència, la migració forçada i el temor a la deportació”, va dir Maria Cristina Perceval, directora regional d’Unicef a l’Amèrica Llatina i el Carib. “En molts casos, els nins que són retornats als seus països d’origen no tenen una llar a la qual tornar, acaben endeutats o són víctimes de las maras. El fet que se’ls retorni a situacions impossibles fa més probable que tornin a emigrar”, va afegir.

L’informe també descriu un seguit de recomanacions per protegir els nins refugiats i migrants i reduir els factors que empenyen les famílies i els nins a abandonar les seves llars a la recerca de seguretat o d’un futur més esperançador a través de rutes migratòries irregulars i perilloses.

És essencial abordar les causes estructurals que contribueixen als moviments de població a gran escala

“És essencial abordar els riscos als quals s’enfronten els infants migrants i refugiats i les causes estructurals que contribueixen als moviments de població a gran escala”, va dir Perceval. “Els líders governamentals tenen la responsabilitat de prendre les mesures necessàries. Això significa aplicar mecanismes validats que ajudin a alleujar les causes profundes de la migració; protegir els nins en el trànsit i a la seva destinació; proporcionar als nins accés als serveis essencials durant tot el viatge; garantir que la tornada es dugui a terme només quan redundi en benefici dels nins, i proporcionar-los la protecció i el suport necessaris perquè es reintegrin amb èxit”, va remarcar.