Criatures 25/01/2020

"Qüestions morals socialment controvertides"

3 min

Múrcia, Andalusia i Madrid, tres comunitats autònomes en les quals el vot de Vox és imprescindible, es troben en perill d’haver de fer front a l’anomenat “pin parental”, segons el qual, en cas que, a l’escola, es dugui a terme una activitat, xerrada o taller “que afecti qüestions morals socialment controvertides o sobre la sexualitat, que puguin resultar intrusius per a la consciència i la intimitat” de la canalla, els pares poden demanar que el seu fill en sigui exclòs.

Es tracta d’una iniciativa a proposta de Vox, que pretén aplicar aquesta norma, que xocaria frontalment amb la Constitució, ja que el seu article 9.2 estableix “l’obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives” i el 14 assegura “el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe”.

La redacció de la restricció que proposa Vox és prou ambigua com perquè, a cada activitat que facin els centres docents de les comunitats afectades, s’hagi de produir un debat intern sobre si tal o tal altra cosa és una “qüestió moral socialment controvertida”. Ho seria, per exemple, una sessió en què personal sanitari expliqués que és bo que els ciutadans, arribats a la majoria d’edat, es prestin un cop l’any a donar sang per ajudar les persones que en necessitin? Podria un testimoni de Gehovà impedir l’assistència del seu fill a aquesta activitat? Ho és una classe de coneixement del medi natural on es descrigui el funcionament dels aparells reproductors femení i masculí? Podria ser “una qüestió moral socialment controvertida” promoure un col·loqui a classe sobre els efectes perversos del racisme per a una família que tingui idees supremacistes? I si es fa venir a l’escola personal mèdic perquè expliqui la necessitat de rebre vacunes per tal d’assegurar la bona salut d’un mateix i, alhora, evitar el contagi dels qui tenim a la vora? Una família contrària a les vacunacions podria voler excloure els fills d’aquesta conferència... I si es parla de la necessitat d’integrar totes les persones independentment de la seva religió o de la seva orientació sexual en base al fet que tothom ha de tenir els mateixos drets? I una classe sobre l’alimentació sana i equilibrada, on s’aconselli menjar de tot en les proporcions adequades? Podria ser una “qüestió moral socialment controvertida” per a una família vegana? De fet, atesa la diversitat de la societat, cada cosa que es fes a l’escola hauria de ser consultada i la curiosíssima iniciativa de Vox tindria com a resultat que l’activitat escolar pogués quedar col·lapsada cada dos per tres.

Perquè què són “qüestions morals socialment controvertides”? Doncs, lògicament, depèn de cadascú. Però l’escola –no pas cada escola concreta, sinó entesa com un servei bàsic que ofereix la societat– ha de ser autònoma en aquest sentit i fer-se eco del sentir majoritari de la societat que la impulsa. I cal deixar que els gestors educatius interpretin aquesta realitat d’acord amb els usos i costums d’aquesta societat, naturalment, amb el respecte degut a la normativa vigent. I si se’n desvien per alguna raó o fan un mal ús d’aquesta autonomia, caldrà exigir-los les responsabilitats que se’n derivin, però el que no es pot fer és demanar una activitat escolar a la carta, sobretot quan del que es tracta no és de millorar el sistema educatiu, sinó d’utilitzar-lo per tal d’imposar la pròpia ideologia per damunt del sentir majoritari i després anar donant lliçons de democràcia i de moral.

Populisme, demagògia, autoritarisme i caspa en el seu estat més pur d’un partit que considera motiu d’orgull nacional les sanguinàries i vergonyants curses de braus, que s’oposa frontalment a cada iniciativa que es fa en la direcció de combatre la violència de gènere i de promoure la igualtat de drets entre l’home i la dona i que ha propugnat, amb la cara ben alta, que els estrangers no puguin tenir dret al lliure accés a la sanitat. En fi...

És el que passa quan, de manera irresponsable, es voten opcions polítiques reaccionàries que fan de les qüestions morals socialment controvertides il·legítimes eines de desestabilització d’una societat que el que menys necessita és que es llencin dubtes sobre quines són les qüestions morals socialment controvertides.

I quan aquesta batalla es vol situar a l’escola i traslladar-la als nens com a baula feble de la societat és quan s’incorre irremeiablement en la comissió d’un fet repugnant que afecta directament una qüestió moral socialment intolerable.

stats