De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

Va de MOOCs (cursos oberts massius en línia)

Davant l'expansió dels MOOCs (Massive Open Online Courses) i d'altres plataformes utilitzades per a l'aprenentatge a distància en destaco tres aspectes en el moment actual:

1. Ha augmentat la possibilitat d'aprendre connectats a qualsevol lloc i moment (per exemple, durant l'estiu), gràcies a la digitalització de continguts i a la connexió a d'altres persones.

2. La formació, informal o no formal, té repercusions a l'educació institucionalitzada.

3. Tota acció formativa pot considerar l'aprenentatge social i personalitzat de cada aprenent.

Exemples de casa nostra de diversos espais que ens ajuden a aprendre a diferents etapes:

  • Activitats per etapes, a l'EDU365
  • Educació Secundària i adults, a l'IOC: MiniOPs
  • Universitat i professionals, a l'ARA i UOC: MestresClass

Zoom

Aquests canvis conduiran a la nova revolució educativa que anuncien els gurús?