ESTHER ESCOLÁN

Nous talents. Es busquen científics

L'experimentació i la recerca a l'aula poden incentivar la vocació científica de les criatures. Diverses iniciatives ho impulsen

Acostar la ciència a l'aula i fer-ho, a més, d'una manera atractiva i dinàmica perquè la canalla s'interessi per matèries com les mates, la tecnologia, la química, la física i la biologia. Aquest és l'objectiu amb què l'Institut d'Estudis de l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) han posat en marxa el projecte Petits talents científics, que busca incentivar les vocacions científiques i tecnològiques dels nostres joves.

Com? A través d'un programa de seminaris, tallers i xerrades destinades a actualitzar les competències científiques dels mestres de cicle mitjà i superior d'educació primària.

Tal com explica el regidor d'Educació i Universitats, Gerard Ardanuy, "tot i que visitar un laboratori o un museu engresca la canalla, no és suficient si després a l'aula no es manté d'alguna manera l'interès o la curiositat dels nanos respecte a la matèria".

Per la seva banda, el director de la FCRi, Enric Claverol, destaca el paper clau que els docents desenvolupen "com a motivadors dels nostres infants, perquè esdevenen els millors transmissors d'aquest interès per la ciència". Es tracta de dotar aquests professors d'un seguit de recursos i orientacions pedagògiques que els permetin desenvolupar la pràctica experimental i la recerca en el si de les aules, en forma de tallers i pràctiques adaptades a cada etapa educativa.

Cal fer planter

Catalunya és un territori on la recerca i l'economia del coneixement estan molt arrelades. "No en va -apunta Gerard Ardanuy- en els últims 10 anys s'han construït centres de recerca i infraestructures tecnològiques de primer ordre", per la qual cosa fomentar que els nois i noies d'avui puguin formar part de la comunitat científica de demà és un dels reptes més immediats que s'ha fixat el consistori barceloní.

Més enllà de les nostres fronteres, la Unió Europea persegueix, al seu torn, que les professions científiques representin el 3% del seu PIB, "una fita que necessita -tal com constaten diversos estudis i manifesta Enric Claverol- un milió més de professionals en els àmbits de la ciència, la tecnologia, les matemàtiques i les ciències de la salut". Catalunya, en aquest sentit, no és cap excepció i, a l'hora d'implementar el projecte Petits talents científics, l'Institut d'Estudis de l'Ajuntament de Barcelona i la FCRi van centrar-se en alumnes d'edats compreses entre els vuit i els catorze anys, per ser una franja clau en què els infants comencen a perfilar els seus gustos i interessos i comencen a plantejar-se a què voldran dedicar-se professionalment quan siguin grans.

Implicació global

En el projecte, en què col·laboren tant la Fundació La Caixa com la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, s'hi han implicat també diverses universitats catalanes, com és el cas de la de Vic i la Politècnica de Catalunya, a banda de bona part de la comunitat científica del nostre país, un fet que representa el verdader valor afegit d'aquesta iniciativa. "Tenim la sort de comptar amb un teixit de científics molt entusiastes, amb ganes d'explicar tot el que fan i de motivar els mestres", destaca Gerard Ardanuy, que, a més de fer èmfasi en la importància que aquesta passió s'encomani a mestres i alumnes, subratlla totes les competències que les criatures poden adquirir també a través de l'experimentació, com són "el caràcter innovador i l'emprenedoria". El primer pas passa, doncs, per formar els mestres. D'aquí un temps en veurem els resultats a les aules.