Adolescència

No penso: faig el que em diuen No penso: faig  el que em diuen

TRIBUNA OBERTA

No penso: faig el que em diuen

MARTA BURGUET I ARFELIS