GEMMA CASTANYER

Les respostes, a la web de l’AMB

La nova pàgina web de l’AMB inclou informació de servei i recursos educatius d’interès per a tots els usuaris. Per trobar-hi mil respostes!

És àgil, dinàmica, moderna, clara i sobretot útil. Des de fa quatre mesos els ciutadans ja poden consultar la nova web de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona), www.amb.cat, una nova plataforma que aposta per la transparència i l’accés als serveis metropolitans i que informa sobre l’activitat de l’ens: “Hem integrat més de 30 webs que antigament formaven l’àmbit d’internet de l’AMB per donar visibilitat als 36 municipis que la integren”, explica Marta Continente, responsable de projectes Smart City de l’AMB. “Permet consultar i descarregar dades estadístiques i informació diversa sobre mobilitat, transport, territori, medi ambient, gestió de residus o promoció econòmica. És a dir, sobre totes les competències de la nostra administració”, afegeix.

Què necessites?

La web està especialment pensada per als més de 3 milions de ciutadans de l’àrea metropolitana, i també per als ajuntaments o les empreses de la zona. Els continguts de la nova web, com explica Marta Continente, tenen un vessant “directe i quotidià”, amb la funció d’informar sobre els serveis de l’AMB, la seva acció de govern i les seves competències: “Apostem perquè les famílies, el món educatiu, les entitats, la gent gran, etc. tinguin present la nostra web per adquirir informació que els pugui ser de servei”, explica. Contes il·lustrats, vídeos, llibres, dossiers informatius, tot té el seu espai perquè el ciutadà es pugui acostar a la tasca que es du a terme des de l’AMB.

I és que ja sigui per elaborar un treball de l’escola, consultar l’agenda d’activitats o descarregar-se una aplicació mòbil, la web de l’AMB està pensada per a tots els públics. A casa la Rosalina Alonso, des que ha sortit la nova versió, en fan un ús quotidià: “Normalment m’hi connecto per consultar els horaris dels bus o quan vull informació per tramitar una targeta de transport”, explica. Atenta a les noves tecnologies, als seus 62 anys no dubta a tafanejar la web per buscar què més hi pot trobar: “He vist que hi ha una agenda d’activitats molt interessant!”, afegeix. Va ser la seva filla Anna, mestra d’educació infantil, qui l’hi va donar a conèixer: “Hi he descobert recursos i publicacions molt interessants per treballar educació ambiental amb els meus alumnes”, diu l’Anna.

Referència escolar

Ja sigui en format PDF, suport audiovisual o com a llibre o tríptic, a la web s’hi poden trobar múltiples recursos educatius centrats en l’educació per a la sostenibilitat. Com explica Anna Romero, cap de secció de sostenibilitat i educació de l’ens metropolità, bona part del material es dirigeix principalment a escoles i públic adult: “Disposem de guies per a mestres i alumnes relacionades amb el cicle de l’aigua, la gestió dels residus, la salut ambiental, les energies renovables i el canvi climàtic”.

Aquestes eines de sensibilització tenen com a objectiu incorporar hàbits més sostenibles en l’activitat diària de les persones i es canalitzen a través del Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat 2014-2020, Compartim un Futur: “És una proposta que ja té gairebé 20 anys d’existència i que ha anat millorant amb el temps”, explica Romero. “El feedback de les escoles és tan positiu que moltes repeteixen i ens demanen que ampliem la gamma d’activitats i recursos”.

Gràcies a la nova web aquests recursos educatius estan més ben ordenats i classificats, cosa que fa les cerques més senzilles: “Enguany, com a novetat, volem incorporar itineraris sobre un mateix tema. Així, si algú té interès en el cicle de l’aigua podrà visualitzar totes les activitats i el material que hi ha a la web per tenir-ne una visió més completa”, conclou Romero.