Criatures 12/01/2019

La teràpia LEGO per a infants amb autisme

Els participants potencien habilitats per relacionar-se

Maria Sánchez
3 min
La teràpia LEGO per a infants amb autisme

La teràpia basada en el LEGO® és un programa de desenvolupament social per a joves amb dificultats relacionades amb la comunicació interpersonal i les habilitats socials. Segons Uta Frith de l’Institute of Cognitive Neuroscience, “treballant amb LEGO® pots aconseguir que infants diagnosticats amb autisme sentin interès per cooperar amb altres”. Es contraresta així una de les principals dificultats associades amb l’autisme. Utilitzant les populars juguetes de construcció i seguint un mètode establert, els participants potencien les seves habilitats per relacionar-se amb els companys, a més d’aconseguir i mantenir amistats.

Com molts altres importants descobriments, la teràpia LEGO® també va néixer per casualitat. Corria l’any 1999 quan el neuropsicòleg clínic nord-americà Daniel LeGoff va observar dos dels seus pacients, habitualment poc comunicatius, parlant efusivament sobre les seves creacions de LEGO a la sala d’espera de la consulta. Gràcies a aquesta observació, va decidir crear un ‘Taller LEGO’, que de seguida guanyà transcendència, fins al punt de ser estudiat i replicat pel Centre d’Investigació de l’Autisme de la Universitat de Cambridge.

En analitzar l’abast i els beneficis d’aquesta teràpia, es va observar que els infants que varen participar-hi mostraven una millora en les habilitats socials. Des d’aquell moment, la teràpia basada en el LEGO® s’ha expandit de manera exponencial.

En què consisteix?

Durant les sessions, els participants han de crear un determinat model usant peces de LEGO®. El treball es realitza en grups de tres, en els quals cada persona té un paper determinat: l’enginyer és l’encarregat de mirar els mapes i descriure les peces al proveïdor, el proveïdor selecciona les peces i se les passa al constructor, qui, seguint les instruccions de l’enginyer, és l’encarregat de posar les peces juntes. Després de cada sessió s’alternen els rols.

La construcció del model final seria impossible sense la interacció tant verbal com no verbal de les tres persones que componen el grup. És a través d’aquest intercanvi que es treballen les habilitats per comunicar-se i cooperar amb els altres.

Una altra part essencial de la teràpia és la resolució de conflictes, ja que són els mateixos participants –amb la guia i ajuda del terapeuta– els encarregats d’idear una solució conjunta als desafiaments que sorgeixen durant la sessió.

A qui està dirigida?

Aquesta teràpia està destinada a nins i nines que tinguin dificultats amb les habilitats socials i que tinguin un interès per LEGO®. Encara que va ser desenvolupat com una intervenció per a infants amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista), avui dia s’han aconseguit resultats positius en infants amb dificultats del llenguatge, Asperger i ansietat (ansietat social, mutisme selectiu), entre d’altres.

És efectiva?

La teràpia LEGO es basa en estudis que han estat avaluats i que proven ser efectius, amb la qual cosa és probable que el vostre fill pugui beneficiar-se d’aquestes sessions. Tenint en compte que cada individu és diferent, els progressos durant la teràpia varien d’un infant a un altre.

La teràpia LEGO ® s’acaba d’incorporar a Creix com a tractament de teràpia grupal per a infants amb autisme, TEL (Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge), trastorns de la comunicació, ansietat social, mutisme o dificultats en habilitats socials i interacció.

Referències

  • Daniel B. LeGoff et al. (2014), 'LEGO®-Based Therapy: how to build social competence through LEGO-based Clubs for children with autism and related conditions' (Jessica Kingsley Publishers)
  • LeGoff, D. B. (2004), 'Use of LEGO® as a therapeutic medium for improving social competence. Journal of Autism and Developmental Disorders', 34 (5), 557-57.

Maria Sánchez és terapeuta ABA de Creix

stats