L’explorador reprimit
Criatures 06/12/2014

Pensar i investigar amb valors

2 min

Aquesta setmana toca ciència i ètica. Sóc membre d’un jurat que ha de valorar experiències educatives en què professorat i alumnat hagin treballat a l’escola la relació entre els mons de la ciència i els de l’ètica. La primera de les impressions és que, tot i que l’escola és el lloc del pensament científic, la ciència no hi està gaire present. Tot i que l’escola és l’espai de l’educació en els valors compartits, no sembla que l’educació ètica hi destaqui.

Després, per descomptat, vénen els dubtes, les incerteses i les certeses. Per exemple: no crec que pugui valorar ni com a científica ni com a ètica una experiència d’aprenentatge en una escola que separa per sexes. Es trepitja cada dia l’objectivitat científica i els valors de la interacció en la diversitat. També llegeixo experiències en què adolescents sensibilitzats investiguen en acabar l’horari escolar. Dubto que sigui rigorosa aquesta idea de covar a l’aula i experimentar fora. També dubto de la presència de valors quan treballen científicament tan sols els que per entorn tenen curiositat i ganes de saber. Penso que el gran valor de tot jove científic hauria de ser investigar en companyia, generar curiositats en el seu amic. També llegeixo experiències on passa tot el contrari. Aprenen solidàriament fent allò que saben que serà útil a la comunitat. Però sembla que el voluntariat ha d’aparcar la ciència. Atendre bé una persona gran no és només un acte d’humanitat. Quan s’aprèn en un cicle formatiu a fer bé les cures, també es fa tenint en compte que s’ha investigat la forma més eficient de fer-ho.

El dilema final ve quan es fa treballar els adolescents de manera científica però sense elecció ètica. Per exemple, descobrint com uns conreus d’orri o altres alteren un ecosistema. Estudien les raons que hi ha darrere, comparen els resultats de les experimentacions d’uns i altres per saber qui té raó. Però, ¿quina és la decisió èticament correcta? ¿Val la neutralitat o han de prevaldre els drets dels més febles? ¿Amb un argument científic a favor es justifica el negoci i l’explotació del mercat? ¿Existeix, educativament parlant, la neutralitat ètica? A veure si a la conferència Aprendre a investigar i pensar junts que, de la mà de la Fundació Grífols, faré el dia 16 puc trobar i donar respostes.

stats